Jaskinia Miętusia nurkowania w Wielkich Kominach

1957 luty

Warszawscy płetwonurkowanie nurkowali w syfonie na dnie Wielkich Kominów – zanurkowali na głębokość - 8 m.

„Turysta” 1958, nr 4, str. 8-9 Płetwonurkowie w jaskiniach A. Zinserling

1971 grudzień / styczeń

Nurkowie z Zespołu Podwodnego Speleoklubu Warszawskiego nurkowali na dnie Wielkich Kominów – osiągnęli głębokość - 30 m
i pokonali drogę dł. 70 m.

Biuletyn ZDP ZG PTTK Grudzień 1979, str. 39-51 Płetwonurkowie w jaskiniach tatrzańskich W. Przybyszewski

1972 luty

Akcja nurkowa Speleoklubu Warszawskiego, której celem było pokonanie syfonu na dnie Wielkich Kominów. Objawy zatrucia spalinami z butli były przyczyną przerwania akcji. Ramię syfonu skąd powrócili nazwano Kolektorem Odzyskanych Nurków.

Biuletyn ZDP ZG PTTK Grudzień 1979, str. 39-51 Płetwonurkowie w jaskiniach tatrzańskich W. Przybyszewski

Grotołazi z ST JKW Trójmieście i Morskiego Klubu podwodnego „Neptun” LOK nurkowali na dnie Wielkich Syfonów. W znajdującym się na dnie syfonie wodnym po pokonaniu ok. 20 m na głęb. ok. - 8 m odkryli salkę z trzema „soczewkowatymi korytarzykami”.

„Taternik” 1972, nr 1, str. 28

1995 luty

K. Starnawski (Speleoklub Warszawski) - nurkowanie w syfonie na dnie Wielkich Kominów.

„Taternik” 1/1995, str. 43 Nurkowania w Jaskini Miętusiej

1996

K. Starnawski – Wielkie Kominy – dł. syfonu 210 m gł. 31 m.

Głębokość nurkowania – 32 m.

„Taternik” 2/1996, str. 42 Syfon w Wielkich Kominach

„Taternik” 1/1996, str. 37 Nurkowanie w Wielkich Kominach

1997 luty

Krzysztof Starnawski i Andrzej Czubalski w Syfonie Wielkich Kominów

„Taternik” 1/1997, str. 41 Za syfonem w Wielkich Kominach J. Miętusiej K. Starnawski

1999 styczeń / luty

Wielkie Kominy w partiach „podwójne życie Weroniki” Krzysztof Starnawski nurkował za syfonem Klarownym.

„Taternik” 4/1999, str. 38 Nurkowania

 

 

Produkt dodany do porównywania