KONTAKT
mlinke
Mariusz Linke
Padniewo 12
88-300 Mogilno
NIP: 5571196743
REGON: 091568971

tel. +48 793 540 230
email: sklep@mariuszlinke.pl

Nr konta PKO BP:
02 1020 1505 0000 0802 0177 0742
DARMOWA WYSYŁKA


OD 249 PLN WYSYŁKA GRATIS :)

DLA PRZESYŁEK DO 30 KG.

Kategorie

Śledź nas na Facebook

  • TATRY - KASPROWA NIŻNIA 25 I 2015

  • TATRY - KASPROWA NIŻNIA 20 - 22 II 2015

  • JASKINIA MIĘTUSIA NURKOWANIA W CIASNYCH KOMINACH

  • JASKINIA MIĘTUSIA NURKOWANIA W WIELKICH KOMINACH

  • Second stage gas flow

  • First stage gas flow

Co to jest TAX FREE? / What is TAX FREE?

TAX FREE to przepisy ustawy VAT dające podróżnym możliwość zwrotu podatku od towarów. Dzięki temu turyści odwiedzający Polskę mają możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. Gdyby nie wspomniane przepisy podróżni odwiedzający nasz kraj, którzy chcieliby zakupić towary i przewieźć je do kraju swojego zamieszkania byliby zmuszeni opodatkować zakup w kraju nabycia, czyli w Polsce, a dodatkowo w państwie zamieszkania, czyli konsumpcji towarów.

TAX FREE is a VAT regulation that gives travelers the chance to refund tax on goods. Thanks to this, tourists visiting Poland have the opportunity to avoid double taxation. If it were not those provisions, the travelers visiting Poland who would like to buy goods and transport them to the country of their residence would be forced to tax in the country of purchase (Poland), and additionally in the country of residence.

Kogo dotyczy TAX FREE? / For who is the TAX FREE?

Procedura TAX FREE dotyczy osób fizycznych, które:
- nie zamieszkują terytorium Unii Europejskiej,
- wywożą towar poza terytorium Unii Europejskiej (turysta, który wykorzysta towar w innym kraju należącym do Unii nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku),
- wywożą towar w nienaruszonym stanie (wszelkie uszkodzenia opakowania mogą być potraktowane jako naruszenie towaru - jego używanie) w bagażu osobistym.

The TAX FREE procedure applies to persons who:
- do not reside in the territory of the European Union,
- export goods outside the territory of the European Union (a tourist who uses goods in another EU country will not be able to apply for a tax refund),
- they are transporting the goods intact (any damage to the packaging may be treated as a violation of the product - its use) in personal luggage.

Warunki dokonania zwrotu podatku / Terms of tax refund

Otrzymanie zwrotu podatku będzie możliwe, jeżeli wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu towaru.

Podstawę otrzymania zwrotu VAT będzie stanowił przedstawiony przez podróżnego dokument (z podpiętym paragonem), jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru, na którym będzie widniało potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty.

Dodatkowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby podróżny otrzymał zwrot to określona przepisami minimalna wartość zakupionych towarów. Musi ona przekraczać 200 zł i, co istotne, dotyczyć jednego dokumentu - jednego paragonu z kasy fiskalnej.

It will be possible to get a refund if the goods are exported outside of the European Union within three months from the date of purchase of the goods.

The basis for receiving the VAT refund will be the document presented by the traveler (with the receipt attached), which the seller give to him, with the confirmation of the customs office (stamp) that the goods were exported outside the EU.

An additional condition that must be met in order for the traveler to receive a refund is the minimum value of the purchased goods determined by the regulations. It must exceed 200 PLN and, importantly, refer to one document - one cash register receipt.