BOJE DEKOMPRESYJNE

Ważna informacja!

Przed użyciem bojki należy bezwzględnie ukończyć kurs wrakowo-morski,
który przygotuje użytkownika do bezpiecznego użycia boi.

Z uwagi, że boja jest urządzeniem wypornościowym, użycie jej bez odpowiedniego przeszkolenia
może prowadzić do trwałych uszkodzeń ciała lub śmierci!

Produkt dodany do porównywania